VOBOUCH

Studio VOBOUCH přináší originální způsoby kombinace tradičních materiálů, skla a porcelánu, s materiály dalšími. V současné době je to především beton. Porcelán a sklo pro ně díky své velké tradici v Čechách nevyčerpatelnou inspirací a nikdy nekončícím příběhem. Beton je pak materiálem, který příběhy tradic přenáší do současnosti.

www.vobouch.com